, г.
giweather joomla module

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 29 września 2017 roku nie będą przyjmowane wnioski z zakresu działalności gospodarczej.

Projekty na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych – na dofinansowanie takich działań będzie można składać wnioski już w październiku 2017 w ramach konkursu z RPO Warmia i Mazury 2014-20 dla ZIT Olsztyna.

Informuje się, że odpady remontowo-budowlane powstałe z prac prowadzonych we własnym zakresie muszą być zbierane w pojemniki przeznaczone do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

1 września 2017r.  w Ratuszu podpisano umowę dotyczącą budowy Regionalnego Centrum Bezpieczeństwa i Regionalnego Magazynu Kryzysowego.

Zebranie wiejskie

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rolnicy którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w opłacaniu składek w formie odroczenia płatności; częściowego lub całkowitego umorzenia.