, г.
giweather joomla module

Centrum Medyczne Pielęgniarek i Położnej "Florencja" Stanulewicz-Kowalczyk i Partnerzy z siedzibą w Jonkowie przy ul. Lipowej 11, 11-042 Jonkowo działające w oparciu o umowę na świadczenia zdrowotne z Narodowym Funduszem Zdrowia oddział Olsztyn zatrudni pilnie pielęgniarkę do pracy w środowisku.

Wojewoda Warmińsko-Mazurski Artur Chojecki i Wójt Gminy Jonkowo Wojciech Giecko zapraszją mieszkańców gminy Jonkowo na spotkanie. 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z Mińska Mazowieckiego informuje, że od dnia 03.12.2019 r. do końca tygodnia będą prowadzone roboty budowlane związane z profilowaniem podbudowy z kruszywa oraz układanie warstwy podbudowy bitumicznej na ul. Hanowskiego w Jonkowie. Wykonawca planuje układanie całą szerokością jezdni.

   W piątek 17 stycznia wójt gminy Jonkowo Wojciech Giecko, przy kontrasygnacie skarbnika gminy Jonkowo Marzeny Górskiej, podpisał umowę o świadczenie usług  w gminnej komunikacji publicznej na terenie Gminy Jonkowo. Ze strony operatora tj. firmy Usługi Transportowe Kamil Krzemiński, umowa została podpisana przez p. Kamila Krzemińskiego. 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

Autobusy zakupione przez naszą gminę w ramach przetargu „Zakup niskoemisyjnego taboru autobusowego” nie tylko dotarły z Turcji do siedziby firmy MMI sp. z o.o w Zbyszewie koło Słupska, ale przechodzą również ostatnie prace dostosowujące do warunków zapisanych w specyfikacji. W najbliższych dniach autobusy powinny pojawić się w Jonkowie.