, г.
giweather joomla module

W dniu 17.05.2015 odbyło się kolejne zebranie wiejskie Sołectwa Jonkowo, w którym uczestniczyło 37 mieszkańców. Głównymi punktami spotkania było omówienie kwestii dróg powiatowych oraz dróg gminnych a także przedstawienie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok.

 

Na zebranie zaproszeni zostali radni powiatowi, którzy mieli przybliżyć mieszkańcom temat dróg powiatowych, jednak żaden nie przybył na zebranie. Sytuację dróg gminnych omówił, obecny na spotkaniu Wójt gminy Jonkowo, Pan Wojciech Giecko wymieniając m.in. następujące działania:

  • projekt budowy ul. Kresowej (Gutkowo),
  • projekt przebudowy drogi Wrzesina – Porbady – Godki (podniesienie bezpieczeństwa dowozu dzieci do szkół),
  • budowa ronda na trasie 527 (Olsztyn – Morąg – Jonkowo),
  • remont ul. Łokietka (Jonkowo),
  • remont ul. Leśnej do Błoni,
  • uzupełnienie ciągu komunikacyjnego na Placu 650 – lecia Jonkowa (przy sklepie P. Witkowskich, piekarni Tyrolskiej) – połączenie z ul.Klonową.
  • wyznaczenie pasa drogowego na zakręcie przy Domu Strażaka,
  • umieszczenie lustra na ul. Ogrodowej (przy budynku P.Rajter).

Ponadto Pan Wójt odpowiadał na wszelkie pytania i wątpliwości mieszkańców dotyczące tematu dróg osiedlowych, przedstawił także warunki doboru tychże dróg do remontu.

Następnym punktem było przedstawienie realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego na 2015 rok. Pani sołtys Teresa Pralicz wymieniła działania zrealizowane oraz inwestycje oczekujące na realizację, takie jak m.in.: naprawa i budowa chodnika przy ul. Lipowej, dofinansowanie zakupu nowych zabawek na plac zabaw w parku przy Urzędzie Gminy, organizacja „Majówki” połączona z obchodami Dnia Dziecka.

W sprawach różnych poruszano m.in. tematy: oświetlenia dróg osiedlowych, wymiany hydrantów, dewastacji przystanku oraz targowiska w centrum Jonkowa. Na pytania dotyczące pracy policji, zwiększenia kontroli na terenie gminy odpowiadał Pan Marcin Horn – kierownik posterunku policji w Jonkowie.

   W związku z licznymi głosami mieszkańców dotyczącymi podniesienia bezpieczeństwa na terenie Jonkowa postawiono następujące wnioski:

 

  • wyznaczenie pasa drogowego na zakręcie przy Domu Strażaka,
  • umieszczenie lustra na ul. Ogrodowej (przy budynku P.Rajter).