, г.
giweather joomla module
Zmiana trybu odbioru odpadów.
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2019 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek... Czytaj więcej ...
prev
next
W grudniu w Szkole Podstawowej we Wrzesinie zrealizowano projekt SZTUKA W OBIEKTYWIE , którego pomysłodawcą jest pan Henryk Kita-nauczyciel muzyki i plastyki. Czytaj więcej
Akademia Sztuk Walki Jonkowo zaprasza serdecznie wszystkich mieszkańców Gminy Jonkowo na VI edycję akcji "Bądź aktywny zimą", która... Czytaj więcej
W dniu 04.01.2020 Szkółka Młodego Piłkarza rozpoczęła cykl turniejów na hali w Jonkowie. W sobotę gościliśmy trzynaście drużyn z naszego... Czytaj więcej
1 grudnia 2019 r. na hali przy ulicy Mackiewicza w Morągu odbył się turniej rocznika 2012 i młodszych. W turnieju brało udział 6 zespołów. Czytaj więcej
Nasz trener i założyciel szkółki Młody Piłkarz z nominacją do nagrody Warmińsko-Mazurski Związek Piłki Nożnej w kategorii ''Postać Roku... Czytaj więcej
Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo, Sławomir Wydymus, oraz Wójt Gminy Jonkowo, Wojciech Giecko, serdecznie zapraszają Sołtysów na spotkanie, które odbędzie się 3 lutego 2020 roku, o godzinie 15.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo. Czytaj więcej
Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XVIII sesji Rady Gminy Jonkowo, która... Czytaj więcej
Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie... Czytaj więcej
Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, serdecznie zaprasza na... Czytaj więcej
Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki,... Czytaj więcej
Centrum Rozwoju Lokalnego kontynuując swoją misję edukacyjną w tak ważnym obszarze jak bezpieczeństwo, we współpracy z Komendą Powiatową Policji w Zawierciu przygotowało materiał filmowy zawierający... Czytaj więcej
Już po raz IX Fundacja Zaawansowanych Technologii zaprasza młodzież w wieku... Czytaj więcej
Ostródzkie Centrum Sportu i Rekreacji i MLKS „Ostródzianka”... Czytaj więcej
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja Liberalna Edukacja już po raz... Czytaj więcej
Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przypomina przed nadchodzącym... Czytaj więcej

Wójt Gminy Jonkowo ogłasza I Otwarty Konkurs Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego w 2020 r.

Serdecznie zapraszam wszystkich przedstawicieli organizacji pozarządowych lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688) zarejestrowane i działające na terenie Gminy Jonkowo na spotkanie konsultacyjne, które odbędzie się 21.10.2019 r. o godz. 16.00 w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Przedstawiamy Państwu rozstrzygnięcie Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych Gminy Jonkowo z zakresu działalności pożytku publicznego na rok 2019.

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Informujemy, że Zarządzeniem Wójta Gminy Jonkowo nr 20/2019 z dn. 6 lutego 2019 r. nastąpiła zmiana w składzie Komisji Konkursowej, której celem będzie opiniowanie ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert na rok 2019.