Dziś jest , r.
giweather joomla module

 

Wójt gminy Jonkowo informuje, że z dniem 01.12.2016 został powołany pełnomocnik Wójta do spraw organizacji pozarządowych, Izabela Szymczak, tel. kontaktowy 89-670-69-30, pokój nr 4 (parter), e-mail: ngo@jonkowo.pl.

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ W GMINIE JONKOWO >>

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie nagród-wyróżnień dla najlepszych sportowców Powiatu Olsztyńskiego.

Pełnomocnik Wójta ds.organizacji pozarządowych Izabela Szymczak serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Jonkowo na spotkanie, które odbędzie się 07.02.2017 r. (wtorek) o godz.16:00 w Urzędzie Gminy Jonkowo. 

W celu uzupełnienia bazy danych organizacji pozarządowych (Stowarzyszeń) działających i zarejestrowanych na terenie Gminy Jonkowo proszę w terminie do 20 lutego 2017 r. o dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów do pokoju nr. 4 Urzędu Gminy lub drogą e-mailową na adres: ngo@jonkowo.pl. 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o naborze wniosków w ramach programu PFRON pt. "Program wyrównywania różnic między regionami III”.