,
giweather joomla module

Drodzy mieszkańcy, w związku z licznymi porzuceniami śmieci nieprzeznaczonych do segregacji, głównie materiałów budowlanych i opon przy pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów informuje się, że pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów ustawione w tzw. „gniazda” przeznaczone są jedynie do odbioru odpadów selektywnie zebranych. 

W związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 12.02.2018 r. do dnia 12.03.2018 r. Urząd Gminy w Jonkowie będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację na ten cel.

Firma REMONDIS przedstawiła nowy harmonogram wywozu odpadów komunalnych na terenie Gminy Jonkowo, obowiązujący od 1 stycznia 2018 r. Prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Informujemy, że w dniach 28.02 i 01.03 prowadzona będzie zbiórka odpadów wielkogabarytowych na terenie Gminy Jonkowo.

Marszałek Województwa Warmińśko-Mazurskiego ogłasza V edycję konkursu o nagrodę im. Janiny Wengris za wspieranie postaw proekologicznych.

Główny Inspektorat Weterynarii informuje o działaniach zmierzających do eliminacji wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń), poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie zasad wymienionych w poniższym załączniku zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.