,
giweather joomla module

Stowarzyszenie Przyjaciół Schroniska w Tomarynach "Podaruj dom - Podaruj serce" w ramach działań statutowych rozpoczyna pierwsza edycję akcji sterylizacji i kastracji psów.

W dniu 18 stycznia 2016 r. (poniedziałek) w godzinach popołudniowych w Giedajtach odnaleziono psa rasy duży gaskoński gończy.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych RUDNO Sp. z o.o. informuje, że w dniu 08.05.2015 (piątek) w godz. 8:30 - 14:00 odbędzie się w Zakładzie w Rudnie Dzień Otwarty Funduszy Europejskich.

W związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informujemy, że od dnia 05.02.2016 r. do dnia 15.03.2016 r. Urząd Gminy w Jonkowie będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację.

W związku ze zorganizowaną przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" akcją odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Jonkowo w dniach 08-10 wrzesnia 2015 r. w rozwinięciu artykułu przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości Gminy Jonkowo.

W związku z planowaną akcją odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Jonkowo w dniach 23,24,25.04.2015 r. w rozwinięciu artykułu przedstawiamy harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości Gminy Jonkowo.
Z uwagi na to że odpady będą zbierane od wczesnych godzin rannych prosi się mieszkańców o wystawienie odpadów w dniu poprzedzającym wywóz.