,
giweather joomla module

W związku z ogłoszonym konkursem przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie na dofinansowanie działań unieszkodliwienia odpadów i wyrobów zawierających azbest informuję, że od dnia 07.02.2017 r. do dnia 15.03.2017 r. Urząd Gminy w Jonkowie będzie przyjmował Państwa wnioski o dotację. 

Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" zachęca najmłodszych do skorzystania z edukacyjnej gry, pomagajacej właściwie segregować odpady powstające w gospodarstwach domowych.

Szanowni Państwo, zgodnie z Uchwałą Nr VII/31.2016 Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” z siedzibą w Ostródzie z dnia 23 marca 2016 r. od 30 kwietnia 2016 r. obowiązuje nowy wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Informujemy, że w Nadleśnictwie Kudypy trwa modyfikacja wyznaczonych wcześniej powierzchni referencyjnych i lasów HCVF. Zachęcamy do zapoznania się z przedstawionymi propozycjami i zgłaszania swoich uwag.

W związku ze  zorganizowaną przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” akcją odbioru odpadów wielkogabarytowych z terenu Gminy Jonkowo w dniach 06.09.2016 r.- 08.09.2016 r. prezentujemy harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości naszej gminy.

Przypominamy, że w dniach 5,6 i 7 kwietnia 2016 r. przeprowadzona zostanie zbiórka odpadów wielkogabarytowych zorganizowana przez Związek Gmin Rejonu Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko".