Dnia 24.05.2022 (wtorek) o godz. 18:15 (drugi termin 18:30) odbędzie się zebranie wiejskie w Giedajtach. Miejsce spotkania: plac rekreacyjno-sportowy przy ul. Żurawiej.

 

Porządek zebrania:

  1. Otwarcie zebrania i przywitanie gości.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad i wybór przewodniczącego.
  3. Sprawozdanie sołtysa z realizacji budżetu.
  4. Omówienie zmiany budżetu i uchwalenie zmiany budżetu na rok 2022.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie zebrania.

Sołtys oraz rada sołecka wsi Giedajty.