Sołtys oraz Rada Sołecka wsi Szałstry, dnia 15.09.2021 o godz. 18:00 zapraszają mieszkańców na zebranie wiejskie, które odbędzie się w budynku OSP w Szałstrach.