Starostwo Powiatowe w Olsztynie przypomina mieszkańcom o możliwości skorzystania z nieodpłatnej pomocy prawnej. 

Informacje o zasadach i zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej można znaleźć na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Powiatu Olsztyńskiego.