Dziś jest , r.
giweather joomla module

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2019 r. O utrzymaniu czystości i porządku w gminach Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego "Czyste środowisko" inofrmuje, iż nowy system polegający na bezwzględnej segregacji odpadów na terenie Związku Gminy będzie obowiązywał od 1 czerwca 2020 r.

Do tego czasu odbór odpadów będzie odbywał się bez zmian.

Przed 1 czerwca 2020 r. zostaną Państwo poinformowani PISEMNIE o nowych zasadach.