Dziś jest , r.
giweather joomla module

W dniu 25 lipca 2018 r. wójt Gminy Jonkowo podpisał umowę na dofinansowanie projektu "Kalejdoskop kompetencji" - podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych wśród uczniów.

Celem projektu będzie wprowadzenie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół z terenu gminy z wykorzystaniem nowych metod dostępnych na rynku z zastosowaniem klocków edukacyjnych. Podczas zajęć uczniowie będą budować i konstruować, kształtując własną wyobraźnię. Zajęcia będą obejmowały lekcje matematyki, robotyki i programowania z wykorzystaniem klocków edukacyjnych.

W ramach projektu odbędą się również szkolenia dla nauczycieli, dzięki którym posiądą oni wiedzę i umiejętności jak wzbudzać u uczniów kreatywność i innowacyjność. Podczas zajęć przewidziano także wyjazdy edukacyjne do centrów nauki.

Łączna wysokość wydatków kwalifikowalnych projektu wynosi 342 339,62 zł. Środki europejskie w kwocie - 290 988,67 zł, dotacja celowa z budżetu krajowego - 34 233,96 zł, wkład własny gminy - 17 116,99 zł.

Projekt finansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko i Mazurskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społcznego, oś priorytetowa 02 - Kadry dla gospodarki, działanie 02 - Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

 20180731 01