Dziś jest , r.
giweather joomla module

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn Instytucja Organizująca Konkurs zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. 

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.