Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zebranie wiejskie

Informuje się, że odpady remontowo-budowlane powstałe z prac prowadzonych we własnym zakresie muszą być zbierane w pojemniki przeznaczone do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rolnicy którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w opłacaniu składek w formie odroczenia płatności; częściowego lub całkowitego umorzenia.

W związku z remontem w przychodni godziny pracy lekarzy uległy zmianie. We czwartek 24 sierpnia lekarz w przychodni będzie od godz. 12.30 natomiast w piątek nastąpi przerwa miedzy 9.30-12.30.

   Dnia 8 września 2017 r. będzie przeprowadzona na terenie Gminy Jonkowo akcja zbierania ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH, zorganizowana przez Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „ Czyste Środowisko” w Ostródzie.

W dniach 10 i 11 sierpnia w godz. 7-16 zamknięta będzie dla ruchu droga Nowe Kawkowo - Stare Kawkowo. Na odcinku pomiędzy tymi miejscowościami Powiatowa Służba Drogowa w tych dniach prowadzić będzie prace remontowe.