Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej jakości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Jonkowie.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 29 września 2017 roku nie będą przyjmowane wnioski z zakresu działalności gospodarczej.

Zebranie wiejskie

Informuje się, że odpady remontowo-budowlane powstałe z prac prowadzonych we własnym zakresie muszą być zbierane w pojemniki przeznaczone do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rolnicy którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w opłacaniu składek w formie odroczenia płatności; częściowego lub całkowitego umorzenia.

W związku z remontem w przychodni godziny pracy lekarzy uległy zmianie. We czwartek 24 sierpnia lekarz w przychodni będzie od godz. 12.30 natomiast w piątek nastąpi przerwa miedzy 9.30-12.30.