Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 prowadzi nabór wniosków o dofinansowanie w ramach:Poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn.

Gmina Jonkowo w imieniu, której działa Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Jonkowie informuje, że trwa realizacja projektu ,,Świadomość i kreatywność naprzeciw przemocy” w ramach programu ministerialnego „WSPIERANIE JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W TWORZENIU SYSTEMU PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE”.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2017 (wtorek) Przychodnia w Jonkowie czynna będzie do godz. 14.00.

W związku z ogłoszeniem konkursu dla poddziałania 11.2.4 Ułatwienie dostępu do usług społecznych – projekt ZIT Olsztyn, Instytucja Pośrednicząca ZIT zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów.

Zakład Gospodarki Komunalnej informuje, iż na mocy DECYZJI Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Olsztynie HK.4020.5.285.2017 z dnia 11.10.2017r. woda w miejscowości Wrzesina NIE NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI.

Projekty na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych – na dofinansowanie takich działań będzie można składać wnioski już w październiku 2017 w ramach konkursu z RPO Warmia i Mazury 2014-20 dla ZIT Olsztyna.