Dziś jest , r.
giweather joomla module

Projekty na rzecz ułatwienia dostępu do usług społecznych – na dofinansowanie takich działań będzie można składać wnioski już w październiku 2017 w ramach konkursu z RPO Warmia i Mazury 2014-20 dla ZIT Olsztyna.

Zapraszamy do udziału w ankiecie dotyczącej jakości świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej w Jonkowie.

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 18 do 29 września 2017 roku nie będą przyjmowane wnioski z zakresu działalności gospodarczej.

Zebranie wiejskie

Informuje się, że odpady remontowo-budowlane powstałe z prac prowadzonych we własnym zakresie muszą być zbierane w pojemniki przeznaczone do gromadzenia tego rodzaju odpadów.

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że rolnicy którzy ponieśli straty w wyniku wystąpienia wichur i nawałnic w 2017 r. mogą ubiegać się o udzielenie pomocy w opłacaniu składek w formie odroczenia płatności; częściowego lub całkowitego umorzenia.