Dziś jest , r.
giweather joomla module

17 czerwca 2017 roku weszła w życie  zmiana ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074), która zaostrza obowiązujące od początku roku zasady wycinki drzew na prywatnych gruntach.

W pewnych przypadkach, by wyciąć drzewo trzeba będzie wcześniej uzyskać zgodę w gminie.

Urząd jednak będzie mógł nie zgodzić się na wycinkę m.in.:

  • z obszarów chronionych,
  • z nieruchomości wpisanej do rejestru zabytków,
  • z terenów  przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego na zieleń lub chronionym innymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • jeśli drzewo będzie nosiło znamiona drzewa pomnikowego (minister środowiska ma obowiązek wydania w ciągu pół roku od wejścia w życie przepisów obowiązek wydania rozporządzenia, w którym określone zostaną kryteria uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody).

 

Nowelizacja zakłada, że jeśli przed upływem pięciu lat od dokonania oględzin przez urzędnika gminnego właściciel wystąpi o pozwolenie na budowę związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej i będzie ona realizowana na części nieruchomości, gdzie rosły usunięte drzewa, będzie musiał uiścić opłatę za wycinkę tych drzew.

Zgodnie z nowelizacją właściciel nieruchomości jest zobowiązany dokonać zgłoszenia wycinki drzewa do urzędu, jeśli obwód pnia na wysokości 5 cm będzie przekraczał:

  • 80 cm - w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm - w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm - w przypadku pozostałych gatunków drzew.

 

Jeżeli drzewa będą miały większy obwód, planowaną wycinkę trzeba będzie zgłosić w gminie.

Po otrzymaniu zgłoszenia, urzędnik w terminie 21 dni przeprowadzi oględziny drzewa, które miałoby zostać usunięte. Następnie w terminie 14 dni zostanie  wydany ewentualny zakaz. Jeśli samorząd nie zgłosi zastrzeżeń (tzw. milcząca zgoda) wówczas będzie można dokonać wycinki.

Zgłoszenie złożone przez właściciela nieruchomości powinno zawierać:

  • imię i nazwisko wnioskodawcy
  • oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte,
  • rysunek lub mapę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości.