Dziś jest , r.
giweather joomla module

Główny Inspektorat Weterynarii informuje o działaniach zmierzających do eliminacji wirusa ASF (afrykańskiego pomoru świń), poprzez usuwanie ze środowiska martwych dzików, potencjalnie zakażonych ASF. Ścisłe przestrzeganie zasad wymienionych w poniższym załączniku zminimalizuje ryzyko ewentualnego rozprzestrzenienia się choroby, w tym ryzyko wprowadzenia ASF do gospodarstw, w których utrzymywane są świnie.

Dnia 17 listopada 2017 r. będzie przeprowadzona na terenie Gminy Jonkowo akcja zbierania ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH.

Informuje się, że popiół z palenisk domowych zgodnie z informacją uzyskaną od Firmy Remondis odbierany będzie zgodnie z harmonogramem odbioru popiołu z palenisk domowych.

W związku z licznymi zgłoszeniami i interwencjami mieszkańców naszej Gminy dotyczącymi niedrożnych rowów i związanych z tym zalań posesji w okresie opadów deszczu lub roztopów śniegu Urząd Gminy Informuję, że zgodnie z art. 77 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo Wodne (Dz. U. z 2017r. Nr 1121) utrzymywanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych (m.in. rowów wraz z budowlami – tj. mostki, przepusty, zastawki, wyloty drenarskie, rurociągi o śr. Poniżej 0,6m) należy do zainteresowanych właścicieli gruntów.

W związku ze zbliżającym się okresem jesienno-zimowym, kiedy następuje bardzo duża i liczna migracja dzikich ptaków, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Olsztynie przypomina o podjęciu działań mających na celu przygotowanie gospodarstw utrzymujących drób domowy (chów fermowy i przyzagrodowy), do zabezpieczenia przed ewentualnym przeniknięciem wirusa grypy ptaków oraz utrzymaniu na wysokim poziomie bioasekuracji gospodarstw.

17 czerwca 2017 roku weszła w życie  zmiana ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2017 r. poz. 1074), która zaostrza obowiązujące od początku roku zasady wycinki drzew na prywatnych gruntach.