Dziś jest , r.
giweather joomla module

W dniach od 25.01.2017 roku do 25.02.2017 roku zapraszamy wszystkich mieszkańców i zainteresowane instytucje/organizacje do składania swoich uwag, wniosków odnośnie projektu planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna na lata 2016-2020. 

Wszystkie propozycje będą przyjmowane wyłącznie pisemnie, na specjalnie przygotowanym formularzu. Formularz jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej www.jonkowo.pl (zakładka KONSULTACJE SPOŁECZNE), na www.bip.jonkowo.pl, a także w wersji papierowej w Urzędzie Gminy przy ulicy Klonowej 2 w pokoju nr 16 w  godz. 7.00-16.00 w poniedziałek, 7.00 do 15.00 wtorek- czwartek, 7.00-14.00 piątek.

Wypełnione formularze należy przekazać: 1) drogą elektroniczną (skan) na adres e-mailowy: planmobilnosci@refunda.pl, wpisując w tytule wiadomości „Uwagi– projekt Planu mobilności Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna”,

  1. faksem na nr 89-512-92-32,
  2. drogą korespondencyjną na adres: ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo (liczy się data wpływu),
  3. bezpośrednio w Urzędzie Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042, w godz. 7.00-16.00 w poniedziałek, 7.00 do 15.00 wtorek- czwartek, 7.00-14.00 piątek.

Publiczne spotkania z mieszkańcami organizowane przez Lidera Projektu Prezydenta Miasta Olsztyna:

  • spotkanie otwarte z mieszkańcami w Urzędzie Miasta Olsztyna, termin spotkania to 7 lutego 2017 r., godz. 17.00, sala nr 219,
  • spotkanie otwarte z mieszkańcami w Urzędzie Gminy Barczewo, termin spotkania to 8 lutego 2017 r., godz. 8.00, sala sesyjna, Plac Ratuszowy 1,
  • spotkanie otwarte z mieszkańcami w Urzędzie Gminy Dywity, termin spotkania to 8 lutego 2017 r., godz. 17.00, sala konferencyjna, ul. Olsztyńska 32,
  • spotkanie otwarte z mieszkańcami w Urzędzie Gminy Jonkowo, termin spotkania to 9 lutego 2017 r., godz. 17.00, sala konferencyjna, ul. Klonowa 2,
  • spotkanie otwarte z mieszkańcami w Urzędzie Gminy Gietrzwałd, termin spotkania to 10 lutego 2017 r., godz. 17.00, sala konferencyjna nr 9, ul. Olsztyńska 2.