Dziś jest , r.
giweather joomla module

W piątek 7 maja Wójt Gminy Jonkowo Wojciech Giecko rozstrzygnął przetarg na wykonanie kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jonkowo i Gutkowo. W wyniku przeprowadzonej weryfikacji ofert złożonych w przetargu wybrana została firma LB spółka z.o.o. Koszt wykonania inwestycji zamknie się kwota 4 257 800 zł. Prace rozpoczną się najprawdopodobniej z początkiem lipca br. i potrwają do października 2011 r. W naszym serwisie na bieżąco zamieszczać będziemy informacje z placu budowy. Link do strony BIP z informacją o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

1 kwietnia Gmina Jonkowo ogłosiła przetarg na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Jonkowie. Inwestycja obejmuje Osiedla: Leśne, Za Piekarnią, Północne oraz cześć ul. Lipowej i ul. Kolejową. O inwestycji realizowanej z PROW pisaliśmy już wcześniej na www.jonkowo.pl. W ramach przetragu ze środków własnych wykonana zostanie również kanalizacja trzech osiedli w miejsowości Gutkowo. Skanalizowane zostaną osiedla: Miłe, Leśne i Ptasie.

 

W dniu 6 stycznia 2010 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego zatwierdził listy operacji dla działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013  m.in. w działaniu gospodarka wodno ściekowa.

W dniu 19 listopada nastąpiło podpisanie umowy z wykonawcą budowy oczyszczalni ścieków w Jonkowie.

9 listopada 2009r. w Urzędzie Marszałkowskim w Olsztynie podpisano umowę współfinansowania budowy zespołu boisk "Orlik 2012" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich "Odnowa i rozwój wsi". 

W południe 12. października w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo dokonano podpisania umowy na wykonanie zespołu boisk "Orlik 2012" Zwycięzcą przetargu oraz wykonawcą robót została firma LB sp. z o.o. z Olsztyna. Podpisania dokonał wójt Gminy - Wojciech Giecko oraz prezes LB - Zbigniew Lech. Dokumenty kontrasygnowała skarbnik Gminy - Bożena Łochajewska.