Dziś jest , r.
giweather joomla module

We wtorek dniu 4 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano dwie ważne umowy o dofinansowanie kolejnych inwestycji w Gminie Jonkowo. Pierwszy z dokumentów dotyczy realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giedajty i Warkały”.

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1407N pomiędzy Jonkowem a Świątkami.  Inwestycja realizowana jest w ramach wieloletniego działania pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonawcą robót została firma SKANSKA S.A., która wygrała postępowanie przetargowe ogłoszone przez Powiatową Służbę drogową w Olsztynie.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w miejscowościach Warkały i Giedajty władze naszej gminy podpisały porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich (ZDW), który przygotował propozycje wykonania chodników w najbardziej newralgicznych miejscach leżących przy trasie wojewódzkiej nr 527. Zgodnie z porozumieniem ZDW zakupił materiały, natomiast Gmina przygotowała stosowną dokumentację oraz zobowiązała się do wykonania robót.

Z końcem czerwca  2014 r. dokonano odbioru technicznego kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśnym i Miłym w Gutkowie. Wykonawca róbót - Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane - wybudowało tam 1186 m sieci grawitacyjnej oraz prawie 100 m sieci tłocznej, z której skorzystają gospodarstwa domowe zlokalizowane w ciągu ulic: Modrzewiowej, Gościnnej, Cyprysowej i Jarzębinowej, zamieszkane przez ponad 270 osób.

Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej we Wrzesinie. W chwili obecnej firma SPORTSYSTEM z Olsztyna wykonuje poliuretanową nawierzchnię, na której znajdą się następujące pola gier: boisko do piłki ręcznej, boiska do koszykówki, pole gry do tenisa i pole gry do siatkówki. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie 1176,5 m2, z czego samo boisko będzie liczyło 989 m2. 

17 marca 2014 r. w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano umowę na dofinansowanie dwóch wniosków realizowanych z PROW w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi.