Dziś jest , r.
giweather joomla module

Trwają prace przy budowie boiska wielofunkcyjnego przy szkole podstawowej we Wrzesinie. W chwili obecnej firma SPORTSYSTEM z Olsztyna wykonuje poliuretanową nawierzchnię, na której znajdą się następujące pola gier: boisko do piłki ręcznej, boiska do koszykówki, pole gry do tenisa i pole gry do siatkówki. Całkowita powierzchnia obiektu wyniesie 1176,5 m2, z czego samo boisko będzie liczyło 989 m2. 

17 marca 2014 r. w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano umowę na dofinansowanie dwóch wniosków realizowanych z PROW w ramach Odnowy i Rozwoju Wsi.

29 listopada 2013 r. w Urzędzie Gminy Jonkowo podpisano umowę z przedstawicielami Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie umowę o dofinansowanie projektu pt,: Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Miłym i Leśnym w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn w ramach działania 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM priorytetu I Gospodarka wodno-ściekowa Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013. 

W dniu 14 listopada 2013 r. sfinalizowano umowę na wykonanie 53 przydomowych oczyszczalni  w ramach projektu pt.: Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków w Gminie Jonkowo . W trzecim postępowaniu przetargowym uczestniczyły trzy firmy, z których najkorzystniejszą okazała się oferta Przedsiębiorstwa Inżynieryjno-Budowlanego PRZEM-GRI Sp. z o.o. z Olsztyna.

W dniu 13 listopada 2013 r. podpisano umowę na budowę kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Leśnym w Gutkowie w ramach aglomeracji Olsztyn. Zwycięzcą procedury przetargowej zostało Iławskie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlane Sp. z o.o. Umowę wykonawczą podpisał wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko oraz prezes zarządu IPI-B Sp. z o.o. - Marek Malinowski.

29 października 2013 r. Maria Sokoll – zastępca prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie przekazała Wojciechowi Giecko - wójtowi gminy Jonkowo potwierdzenie dofinansowania projektu „Budowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Miłym i Leśnym w Gutkowie w ramach Aglomeracji Olsztyn”.