Dziś jest , r.
giweather joomla module

We wtorek 20 października 2015 r. podpisano umowę na wykonanie nowych chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 527 w miejsowościach: Warkały i Wrzesina.

Firma Sportsystem z Olsztyna rozpoczęła prace przy budowie bieżni lekkoatletycznej przy zespole boisk "Orlik 2012" w Jonkowie.

Zakład Techniki Sanitarnej TECHSAN z Gutkowa kończy prace remontowe polegające na modernizacji oczyszczalni ścieków w Nowym Kawkowie. Istniejące od lat 90-tych ubiegłego wieku urządzenia w postaci zbiorczych, przyzagrodowych oczyszczalni stały się już przestarzałe i  mało wydajne. Istniała więc potrzeba pilnej ich wymiany.

We wtorek dniu 4 listopada 2014 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie podpisano dwie ważne umowy o dofinansowanie kolejnych inwestycji w Gminie Jonkowo. Pierwszy z dokumentów dotyczy realizacji projektu pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Giedajty i Warkały”.

Rozpoczęto prace przy przebudowie drogi powiatowej nr 1407N pomiędzy Jonkowem a Świątkami.  Inwestycja realizowana jest w ramach wieloletniego działania pn. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych. Wykonawcą robót została firma SKANSKA S.A., która wygrała postępowanie przetargowe ogłoszone przez Powiatową Służbę drogową w Olsztynie.

W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych w miejscowościach Warkały i Giedajty władze naszej gminy podpisały porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich (ZDW), który przygotował propozycje wykonania chodników w najbardziej newralgicznych miejscach leżących przy trasie wojewódzkiej nr 527. Zgodnie z porozumieniem ZDW zakupił materiały, natomiast Gmina przygotowała stosowną dokumentację oraz zobowiązała się do wykonania robót.