Dziś jest , r.
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców na obrady XLVIII  sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 24 października 2017 roku (wtorek) o godzinie 13.00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

We wtorek 29 sierpnia 2017 r. podczas sesji Rady Gminy Jonkowo wójt - Wojciech Giecko oraz przewodniczący Rady Gminy Jonkowo - Sławomir Wydymus wręczyli oficjalne podziękowania za długoletnią pracę w oświacie Grażynie Górskiej oraz Jarosławowi Liberadzkiemu.

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 28.07.2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Jonkowie odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich.

Podczas obrad XLII sesji Rady Gminy, Jonkowo, 29 czerwca 2017 r., przedstawiciele naszego samorządu: radni, sołtysi oraz pracownicy Urzędu Gminy pożegnali odchodzącą na emeryturę Skarbnik Gminy - Bożenę Łochajewską.

Mamy zaszczyt zaprosić mieszkańców na obrady XLII  sesji Rady Gminy Jonkowo, które odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 roku (czwartek) o godzinie 9.30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo. 

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.