Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza zainteresowane osoby na spotkanie konsultacyjne dotyczące projektu Strategii Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Olsztyna w zakresie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, które odbędzie się w dniu 24 kwietnia 2014 r.  o godz. 10:00 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Zapraszamy do udziału w VII edycji gminnego konkursu na najpiękniejszą zagrodę i estetczną wieś. Zgłoszenia przyjmujemy do 4 kwietnia 2014 r.

Doradca Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolnieczego w Olsztynie zaprasza na gminne szkolenie pt.: Ogólne zasady przyznawania płatności bezpośrednich i ONW oraz płatności środowiskowo-klimatycznych i rolnictwa ekologicznego w kampanii 2014.

Szkolenie odbędzie się w dniu 27.03.2014 r. (czwartek) o godzinie 10:00 w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Zapraszamy.

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom oraz Radom Sołeckim z terenu Gminy Jonkowo składamy najserdeczniejsze życzenia pomyślności, spełnienia planów i zamierzeń w życiu osobistym oraz wytrwałości i zadowolenia z pełnionych obowiązków.

Jednocześnie pragniemy podziękować za trud Państwa codziennej pracy na rzecz lokalnej społeczności.

 Przewodniczący Rady Gminy Jonkowo

                 Karol Czajkowski 

             

Wójt Gminy Jonkowo

    Wojciech Giecko 

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie uprzejmie informuje, iż w dniu 07.03.2014 r. (piątek) w godz. 10:00-13:00 w siedzibie Urzędu Gminy Jonkowo (ul. Klonowa 2) będzie uruchomiony punkt przyjęć zeznań podatkowych PIT z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2013 r. Każdy podatnik będzie miał możliwość złożenia zeznania PIT w formie elektronicznej (e-deklaracje).

Szanowni Państwo,

Uprzejmie zawiadamiamy, że w dniu 20.01.2014r. w Urzędzie Gminy Jonkowo  odbędzie się dyżur konsultanta Mobilnego Punktu Informacji Funduszy Europejskich. Wszystkich zainteresowanych uzyskaniem   informacji na temat dotacji unijnych zapraszamy w godzinach 9:00-13:00.