Dziś jest , r.
giweather joomla module

W dniu 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Gminy Jonkowo odbyła się uroczystość wręczenia medali za długoletnie pożycie małżeńskie.

Złote Gody w tym roku obchodzili: Krystyna i Stanisław Bembasowie, Maria i Jerzy Fidomscy, Zofia i Helmut Guscy,  Irena i Bogdan Kłepakowie, Zofia i Marian Kowalscy, Jadwiga i Fabian Piłatowie, Hildegarda i Paweł Reisenberg, Wanda i Edward Szuszczewiczowie.

W imieniu prezydenta RP, Andrzeja Dudy, medale wręczał Wójt Gminy Jonkowo - Wojciech Giecko.

Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat w jednym związku małżeńskim (art. 19 Ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach, [Dz. U. Nr 90, poz. 450 z późn. zm.]). Odznakę Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej mogą wręczać określone ustawowo osoby (tj.: Prezes Rady Ministrów, ministrowie, kierownicy urzędów centralnych, wojewodowie) oraz zastępcy tych osób; a także: marszałek województwa, starosta, wójt, burmistrz lub prezydent miasta.

GALERIA ZDJĘĆ

2
0
2