Dziś jest , r.
giweather joomla module

Mamy zaszczyt zaprosić na obrady XVII sesji Rady Gminy Jonkowo, która odbędzie się w dniu 30 grudnia 2019 r. (poniedziałek) o godzinie 11:30 w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Sprawozdanie wójta.
 5. Zapytania radnych i sołtysów do wójta Gminy Jonkowo.
 6. Zapytania mieszkańców do wójta Gminy Jonkowo.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031 - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenie budżetu Gminy Jonkowo na rok 2020 - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 10. Wybór ławników do Sądu Okręgowego w Olsztynie na lata 2020-2023 - opinia komisji, głosowanie.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję w latach 2020-2023 - dyskusja, głosowanie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020 - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Jonkowo, w roku szkolnym 2019/2020 - dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jonkowo dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji -dyskusja, opinia komisji, głosowanie.
 15. Sprawy różne.
 16. Zamkniecie obrad.