Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, serdecznie zaprasza na posiedzenie komisji na dzień 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 8.45 w sali sesyjnej Urzędu Gminy w Jonkowie.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo na lata 2020-2031.
  4. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu na 2020 rok.
  5. Zaopiniowanie uchwały w sprawie określenia średniej ceny paliwa w Gminie Jonkowo, w roku szkolnym 2019/2020.
  6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem 2019 roku.
  7. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Jonkowo dla niepublicznych przedszkoli, szkół i placówek oświatowych oraz publicznych przedszkoli szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu prowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania udzielonej dotacji.
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia.