Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych, Beata Piłat, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 30 grudnia 2019 roku (poniedziałek) na godzinę 10:45, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie uchwały w sprawie uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2020.
  4. Sprawy różne.
  5. Zamkniecie posiedzenia.