Drukuj

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 23 września 2019 roku (poniedziałek) o godzinie 15.30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Ponowne zaopiniowanie skargi na działanie organu wykonawczego.
  4. Zaopiniowanie skargi na działalność Wójta Gminy Jonkowo.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.