Drukuj

Przewodnicząca Komisji Spraw Społecznych Pani Beata Piłat zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 19 czerwca 2019 roku (środa) na godzinę 7.30, które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenia prawomocności posiedzenia.
  3. Omówienie Oceny Zasobów Pomocy Społecznej za rok 2018 dla Gminy Jonkowo.
  4. Omówienie raportu z monitoringu realizacji w 2017 i 2018 roku Strategii Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Jonkowo na lata 2015- 2020.
  5. Rozpatrzenie wniosku Rady Rodziców Przedszkola w Jonkowie w sprawie otwarcia Przedszkola w Jonkowie w terminie 01.07.2020- 31.08.2020 - okres wakacji 2020 r.
  6. Zaopiniowanie uchwały w sprawie zasad przeprowadzenie wygaszenia (likwidacji) Gimnazjum w Jonkowie.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamkniecie posiedzenia.