Dziś jest , r.
giweather joomla module

Uroczystością wpisaną w ceremoniał Publicznej Szkoły Podstawowej we Wrzesinie jest ślubowanie klas I. Tegoroczne ślubowanie miało miejsce 30.10.2009r.

Lapidarium – miejsce przechowywania i prezentowania zgromadzonych okazów kamieni naturalnych i kamiennych fragmentów rzeźb, nagrobków, pomników, elementów pochodzących z zabytkowych budowli. Ekspozycja może znajdować się na wolnym powietrzu lub w zamkniętym pomieszczeniu.

W niedzielę 25 października 2009r. odbyły się zawody I Międzygminnego Pucharu Strzeleckiego zorganizowane przez Ligę Obrony Kraju wspólnie z Warmińskim Klubem Strzeleckim "10" z Jonkowa. Patronat honorowy nad imprezą objął starosta olsztyński - Mirosław Pampuch.

W piątek 9. października odbyło się kolejne spotkanie dzieci i młodzieży w ramach projektu współpracy transgranicznej z Obwodem Kaliningradzkim.

Upamiętniając 91. rocznicę odzyskania niepodległości przez państwo polskie, Gmina Jonkowo przy współudziale Warmińskiego Klubu Strzeleckiego "10" oraz Gminnego Ośrodka Kultury w Jonkowie organizuję po raz drugi Drużynowy Puchar Gminny w strzelaniu sportowym.

W dniach 26-27 września odbył się pieszy rajd harcerski połączony z manewrami taktyczno-obronnymi zorganizowany przez Warmiński Hufiec ZHP im. R. Knosały wspólnie z Gminnym Ośrodkiem Kultury w Jonkowie. W przedsięwzięciu brały udział świetlice wiejskie z Jonkowa oraz Stękin, które wcześniej zgłosiły swój akces do wspólnej zabawy.