Dziś jest , r.
giweather joomla module

W dniu 12 .10.2017 r. w gościnnych progach restauracji Napoleonka, Państwa Prusik, odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Koła nr 24 Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów w Jonkowie.

 

Zebranie otworzył przewodniczący koła p. Jerzy Pułym, który przywitał obecnych, przedstawił  porządek obrad oraz zaproponował na przewodniczącego zebrania Tadeusza Majsterka a na sekretarza – Iwonę Stawicką.  Kolejnym punktem zebrania było przyjęcie sprawozdania z działalności koła za ostatnie 5 lat.

Z okazji 25- lecia Koła PZERiI w Jonkowie serdeczne podziękowania z rąk Przewodniczącego Okręgu Tadeusza Szantera otrzymała jego założycielka – Katarzyna Kril.

W toku dyskusji nad sprawozdaniem głos zabierali m.in. Tadeusz Szanter, Jerzy Pułym i Hanna Pacyga., którzy dziękowali za społeczną pracę członkom zarządu koła.

W wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd koła uzyskał absolutorium za kończącą się kadencję przy 43 głosach za i 1 wstrzymującym się.W wyniku przeprowadzonego jawnego głosowania wybrany został nowy zarząd koła w składzie: Jerzy Pułym – przewodniczący, Katarzyna Kril – wiceprzewodnicząca, Halina Budlewska-Strużek – skarbnik oraz Maria Derewecka, Jadwiga Górska, Jadwiga Grynko, Elżbieta Rutyna, Barbara Rzosińska oraz Mirosława Szymaniewicz..

Delegatami na Zjazd Okręgowy wybrani zostali: Jerzy Pułym, Katarzyna Kril oraz Halina Budlewska-Strużek.

20171020

GALERIA ZDJĘĆ >>