Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informuje o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek na dogodnych warunkach celem sfinansowania inwestycji polegających m.in. na:

  • budowie oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej, suszarni na osady ściekowe, sieci wodociągowej, stacji uzdatniania wody, rekultywacji jeziora, planu ochrony wód itp.,
  • usunięciu odpadów niebezpiecznych, w tym zawierających azbest,
  • poprawie efektywności energetycznej swojego budynku poprzez: montaż nowej stolarki drzwiowej i okiennej, docieplenie ścian, wymianę pieca grzewczego, czy też montaż instalacji wykorzystującej odnawialne źródła energi.

pdf  INFORMACJA O FINANSOWANIU