Dziś jest , r.
giweather joomla module

Miło nam poinformować, że Gmina Jonkowo realizuje projekt RPWM.02.02.01-28-0102/16 pn. „Klucz do sukcesu - rozwój kompetencji kluczowych uczniów i nauczycieli Gimnazjum w Jonkowie”  współfinansowany z EFS w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 -2020.

Celem projektu jest podniesienie kompetencji kluczowych uczniów Gimnazjum w Jonkowie, przeszkolenie nauczycieli z TIK, programowania i do indywidualnej pracy z uczniem. Projekt zakłada również doposażenie szkoły w pomoce dydaktyczne i sprzęt TIK. Okres realizacji projektu 01.2017 r. – 08.2018 r. Kwota dofinansowania 336 296,04 PLN, w tym wkład UE 306 438,63 PLN.

20170217