Dziś jest , r.
giweather joomla module

Na podstawie art. 12 ust. 5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków Wójt Gminy Jonkowo przedstawia bieżące wyniki badań wody przeznaczonej do spożycia z sieci wodociągowych na terenie Gminy Jonkowo.

pdf Wodociąg Godki.

pdf Wodociąg Jonkowo.

pdf Wodociąg Stękiny.

pdf Wodociąg Szałstry.

pdf Wodociąg Wrzesina.

pdf Wodociąg Jonkowo - analiza bakteriologiczna.