Dziś jest , r.
giweather joomla module

W piątek 26 października rozpoczęły się prace przy wytyczaniu ścieżki rowerowej pomiędzy rondem na DW 527 a Jonkowem. 

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o z Mińska Mazowieckiego, które zgodnie z podpisaną 3 października z powiatem olsztyńskim umową realizować będzie zadanie: „Poprawa ekomobilności miejskiej na terenie Gminy Jonkowo”, 12 października przejęło plac budowy i zgodnie z poczynionymi wtedy ustaleniami 26 października rozpoczęło wytyczanie przebiegu ścieżki rowerowej pomiędzy rondem na DW 527 a Jonkowem.  W najbliższych dniach geodeci w/w firmy zabijać będą paliki, które wskażą wykonawcy przebieg zaprojektowanej ścieżki. 

20181026

 

20181026 2