Przewodnicząca Komisji Budżetowej, Bożena Łochajewska, zwołuje posiedzenie komisji na dzień 30.05.2022 r. (poniedziałek), które odbędzie się na sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godz. 9:00.

 

Porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia.
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Przyjęcie porządku posiedzenia
  4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jonkowo .
  5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022 rok.
  6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia  wysokości opłaty za pobyt dzieci w Publicznym Żłobku Gminy Jonkowo oraz maksymalnej wysokości opłaty za wyżywienie.
  7. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za I kw. 2022 roku.
  8. Przyjęcie protokołu nr 5/2022 z posiedzenia Komisji Budżetowej z dnia 06.05.2022 r.
  9. Sprawy różne.
  10. Zamknięcie posiedzenia.