Przewodniczący Komisji Gospodarki i Strategii Rozwoju, Lech Przegaliński, zwołuje posiedzenie na dzień 27.05.2022 r. (piątek), które odbędzie się w sali sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo o godzinie 7:30

 

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
 3. Przyjęcie porządku posiedzenia.
 4. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym Jonkowo
 5. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Jonkowo na lata 2022-2027.
 6. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy na okres 10 lat oraz na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy.
 7. Zaopiniowanie projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Jonkowo w 2022 roku”.
 8. Zaopiniowanie podania o przystąpienie do zamiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 255/2, obręb Mątki.
 9. Zaopiniowanie podania w sprawie wydzierżawienia części działki nr 168/1 o pow. 180m2 , obręb Jonkowo .
 10. Zaopiniowanie podania w sprawie wydzierżawienia części działki nr 168/1 o pow. 180m2 , obręb Jonkowo .
 11. Zaopiniowanie podania w sprawie użyczenia Sołectwu Łomy działki nr 240/1 o pow. 0,16ha.
 12. Zaopiniowanie podania dotyczącego pomocy w podjęciu działań zmierzających do modernizacji drogi powiatowej 1203N Gamerki Wielkie- Jonkowo .
 13. Przyjęcie protokołu nr 4/2022 z dnia 27 kwietnia 2022 roku.
 14. Sprawy różne.
 15. Zamknięcie posiedzenia.