Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, Arkadiusz Przewłocki, zwołuje posiedzenie Komisji na dzień 28.07.2021r. (środa) o godzinie 15:45, które odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Gminy Jonkowo.

Porządek posiedzenia :

  1. Otwarcie posiedzenia .
  2. Stwierdzenie prawomocności posiedzenia.
  3. Zaopiniowanie petycji w sprawie przeprowadzenia referendum ludowego.
  4. Rozpatrzenie petycji w sprawie dodania przepisów do uchwały o zasadach wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  5. Zaopiniowanie pisma o wykorzystanie korytarza urbanizacji linearnej z targowiskiem w mieście Olsztyn, wniosku w sprawie zmiany pętli i trasy autobusów  na terenie Gminy Jonkowo oraz wniosku w sprawie kolei aglomeracyjnej do Gutkowa.
  6. Sprawy różnie.
  7. Zamknięcie posiedzenia.