Печать

W dniu 23.05.2015 na Jonkowskich Błoniach odbyła się Majówka połączona z Dniem Dziecka.

Pani Sołtys wraz z Radą Sołecką Jonkowa pragną podziękować: Firmie ALDESA za finansowe wsparcie naszej Majówki, Panom: Jackowi Olszewskiemu i Rafałowi Zasańskiemu z Gminnego Ośrodka Kultury za pomoc w organizacji i prowadzeniu imprezy, Paniom pracującym w świetlicach: Małgosi Marczuk (Nowe Kawkowo), Reni Domańskiej (Łomy), Iwonie Kolender (Wrzesina), Sylwii Siekierskiej (Stękiny), Marcie Traczyk (Jonkowo), Marysi Sipowskiej (Mątki), Beacie Piłat (Porbady) za przygotowanie oraz prowadzenie zabaw dla naszych pociech, Harcerzom z Jonkowa za pomoc podczas zabaw dla dzieci, Naszym niezawodnym Strażakom za udostępnienie wozów, oraz sprzętu strażackiego, Państwu Kozłowskim z Ziołowej Doliny za prezentację pojazdu „SKOT”, Państwu Piaseckim za dostarczenie drewna na ognisko. Serdeczne i gorące podziękowania wszystkim przybyłym dzieciom oraz mieszkańcom za wspólną wspaniałą zabawę. Widok radosnych i roześmianych twarzy naszych pociech skłania nas do powtórnej organizacji takiej imprezy za rok.