Dziś jest , r.
giweather joomla module

 

Wójt gminy Jonkowo informuje, że z dniem 01.12.2016 został powołany pełnomocnik Wójta do spraw organizacji pozarządowych, Izabela Szymczak, tel. kontaktowy 89-670-69-30, pokój nr 4 (parter), e-mail: ngo@jonkowo.pl.

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ W GMINIE JONKOWO >>

Konsultacje w sprawie zebrania opinii dotyczących rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną przeprowadzone w dniach od 19.10.2017 do 03.11.2017 r.

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkania informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbywają się w woj. warmińsko-mazurskim.

Informujmy, że 22 września 2017 r. w godzinach 14:00 - 15:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Emilii Plater 1) obędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące następujących projektów dokumentów: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje i zaprasza 20 maja br. w godz. 11.00-14.00 na XIX Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem”, który odbędzie się na Starym Mieście w Olsztynie.

Zapraszam wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na spotkanie, które odbędzie się 25.04.2017 r. o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Szanowni Państwo, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Warmińsko-Mazurskiego ogłasza 14. edycję Konkursu "Godni Naśladowania".

Centrum Rozwoju Lokalnego zaprasza organizacje pozarządowe oraz osoby fizyczne do udziału w konkursie pn. Inicjatywy społeczne.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ostrzeszów ogłasza IX edycję Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Stanisława Czernika.

Stowarzyszenie Dom Warmiński informuje o rozpoczęciu działań związanych z przyznaniem tytułu "Przyjaciel Warmii" 2016 r. Tytuł ten jest honorowym wyróżnieniem i jest nadawany osobom i instytucjom oraz organizacjom wnoszącym wkład w rozwój Warmii.

Zachęcamy do składania wniosków o przyznanie nagród-wyróżnień dla najlepszych sportowców Powiatu Olsztyńskiego.

Pełnomocnik Wójta ds.organizacji pozarządowych Izabela Szymczak serdecznie zaprasza wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) działające na terenie Gminy Jonkowo na spotkanie, które odbędzie się 07.02.2017 r. (wtorek) o godz.16:00 w Urzędzie Gminy Jonkowo. 

W celu uzupełnienia bazy danych organizacji pozarządowych (Stowarzyszeń) działających i zarejestrowanych na terenie Gminy Jonkowo proszę w terminie do 20 lutego 2017 r. o dostarczenie wszelkich niezbędnych dokumentów do pokoju nr. 4 Urzędu Gminy lub drogą e-mailową na adres: ngo@jonkowo.pl.