Dziś jest , r.
giweather joomla module

 

Wójt gminy Jonkowo informuje, że z dniem 01.12.2016 został powołany pełnomocnik Wójta do spraw organizacji pozarządowych, Izabela Szymczak, tel. kontaktowy 89-670-69-30, pokój nr 4 (parter), e-mail: ngo@jonkowo.pl.

 

WYKAZ STOWARZYSZEŃ W GMINIE JONKOWO >>

Prezentujemy wyniki I Otwartego Konkursu Ofert na realizację zadań publicznych w roku 2018 w Gminie Jonkowo.

Komisja konkursowa opiniująca oferty w ramach otwartego konkursu ofert na 2018 r. w Gminie Jonkowo zakończyła prace. 

Informujemy, że zarządzeniem wójta z dn. 14 marca 2018 r. została powołana Komisja Konkursowa celem opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert na rok 2018.

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Z przyjemnością informujemy o kolejnej edycji konkursu na najlepszych sportowców, trenerów i osób zasłużonych dla sportu w powiecie olsztyńskim w 2017 roku. Kluby, związki sportowe oraz samorządowcy mogą zgłaszać kandydatów do wyróżnień do 31 stycznia br.

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym przez Regionalne Centrum Wolontariatu w Elblągu na projekt grafiki.

Przedstawiamy Państwu protokół z konsultacji prowadzonych z organizacjami pozarządowymi, działającymi na terenie Gminy Jonkowo.

Konsultacje w sprawie zebrania opinii dotyczących rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną przeprowadzone w dniach od 19.10.2017 do 03.11.2017 r.

W imieniu Ełckiego Stowarzyszenia Aktywnych STOPA serdecznie zapraszamy organizacje pozarządowe, w tym OSP, domy kultury oraz biblioteki na spotkania informacyjno-szkoleniowe poświęcone Regionalnemu Konkursowi Grantowemu „Równać Szanse”, które odbywają się w woj. warmińsko-mazurskim.

Informujmy, że 22 września 2017 r. w godzinach 14:00 - 15:30 w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie (ul. Emilii Plater 1) obędzie się otwarte spotkanie konsultacyjne dotyczące następujących projektów dokumentów: 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej informuje i zaprasza 20 maja br. w godz. 11.00-14.00 na XIX Festyn Integracyjny „Jesteśmy Razem”, który odbędzie się na Starym Mieście w Olsztynie.