Dziś jest , r.
giweather joomla module

Konsultacje w sprawie zebrania opinii dotyczących rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dn. 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną przeprowadzone w dniach od 19.10.2017 do 03.11.2017 r.

Szczegóły przeprowadzenia konsultacji znajdują się w załącznikach poniżej.

pdf  OGŁOSZENIE O KONSULTACJACH (format PDF, ~376k)

pdf  TREŚĆ ZARZĄDZENIA KONSULTACJI (format PDF, ~970k)

word ANKIETA KONSULTACJI W WERSJI EDYTOWALNEJ (format DOC, ~21k)