Dziś jest , r.
giweather joomla module

Zapraszam wszystkie chętne osoby reprezentujące organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817) na spotkanie, które odbędzie się 25.04.2017 r. o godz.16.00 w Urzędzie Gminy Jonkowo.

Pełnomocnik Wójta do spraw organizacji pozarządowych, 

Izabela Szymczak