Dziś jest , r.
giweather joomla module

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje o naborze wniosków w ramach programu PFRON pt. "Program wyrównywania różnic między regionami III”.

 

 

ADRESACI PROGRAMU I OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 r.

1. obszaru B (likwidacji barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania) – powiaty lud podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne lub środowiskowe domy samopomocy

2.obszaru C (tworzenie spółdzielni socjalnych osób prywatnych) – gminy, powiaty, organizacje pozarządowe;

3.obszaru D (likwidacja barier transportowych):

a.placówki służące rehabilitacji osób niepełnosprawnych prowadzone przez: organizacje pozarządowe, gminy lub powiaty,

b.jednostki prowadzące warsztaty terapii zajęciowej;

4.obszaru E (dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych) – gminy, powiaty oraz organizacje pozarządowe;

5.obszaru F (tworzenie warsztatu terapii zajęciowej) – jednostki samorządu terytorialnego lub organizacje pozarządowe.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Zainteresowane podmioty kwalifikujące się do ubiegania się o dofinansowanie w programie w obszarach: B, C, D, F mogą składać wnioski do siedziby Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Olsztynie (Plac Bema 5, 10-516 Olsztyn) w terminie od dnia 01 grudnia 2016 r. do 17 lutego 2017 roku.

Podmioty kwalifikujące się do ubiegania się o dofinansowanie w programie w obszarze E mogą składać wnioski do siedziby Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Warmińsko – Mazurski w Olsztynie (ul. Mickiewicza 21/23, 10-508 Olsztyn) w terminie do dnia: 01 grudnia 2016 r. do 30 listopada 2017roku.

Szczegółowe informacje o programie dostępne są na stronie internetowej: www.pfron.org.pl w zakładce: Programy i zadania realizowane obecnie.

pdf Pismo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie (format PDF, ~49k)

1
+1