Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie w 2020 r.

Konsultacje odbędą się w terminie: 2 października 2019 r. - 21 października 2019 r.

Formy konsultacji:

  • zgłoszenie uwag lub przedłożenie ankiety drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo,
  • drogą elektroniczną na adres sekretariat@jonkowo.pl

 

pdf Projekt rocznego programu współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok.

word Formularz ankiety w wersji DOC