Dziś jest , r.
giweather joomla module

Przedstawiamy protokół z konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Jonkowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi z art. 3., ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2019, przeprowadzonymi w dniach od: 27.09.2018 do 12.10.2018 r.

pdf Protokół z konsultacji

pdf Lista obecności