Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych, których celem jest zebranie opinii w sprawie projektu rocznego programu współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3, ust. 3 ustawy o działalności pożytki publicznego i o wolontariacie w 2019 r.

Konsultacje odbędą się w terminie: 27 września 2018 r. - 12 października 2018 r.

Formy konsultacji:

  • spotkanie w Urzędzie Gminy (ul. Klonowa 2) - dokładny termin spotkania zostanie podany na łamach serwisu jonkowo.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej (bip.jonkowo.pl w zakłądce informacje i ogłoszenia Wójta Gminy Jonkowo oraz zakłądce procedury załatwiania spraw - pełnomocnik wójta ds. organizacji pozarządowych).
  • zgłoszenie uwag lub przedłożenie ankiety drogą pocztową na adres: Urząd Gminy Jonkowo, ul. Klonowa 2, 11-042 Jonkowo,
  • drogą elektroniczną na adres sekretariat@jonkowo.pl lub ngo@jonkowo.pl

 

pdf Treść zarządzenia wójta w sprawie konsultacji.

word Formularz ankiety w wersji DOC