Dziś jest , r.
giweather joomla module

Informujemy, że zarządzeniem wójta z dn. 14 marca 2018 r. została powołana Komisja Konkursowa celem opiniowania ofert na realizację zadań publicznych złożonych w otwartych konkursach ofert na rok 2018.

W skład komisji wchodzą:

  1. Izabela Szymczak - przewodniczący Komisji,
  2. Maja Mindak - członek Komisji,
  3. Małgorzata Kiełczykowska - członek Komisji,
  4. Mariola Sarna - członek Komisji,
  5. Marcin Prusik - przedstawiciel wskazany przez organizacje pozarządowe lub podmioty z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

pdf Treść Zarządzenia Wójta nr 21/2018 z 14 marca 2018 r.