Dziś jest , r.
giweather joomla module

Wójt Gminy Jonkowo zaprasza do zgłaszania przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na członków Komisji Konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert.

pdf WYTYCZNE DLA ZGŁASZANYCH KANDYDATUR

pdf FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY KANDYDATA

pdf ZARZĄDZENIE W SPRAWIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W 2018 R. W GMINIE JONKOWO - PRIORYTRTY